Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Cercetare a Imaginarului Speculum
 
Centrul de Cercetare a Imaginarului Speculum
Despre noi

 

 

 

 

     Oglinda (speculum, în latină), obiect cu o simbolistică bogată în toate culturile şi în toate timpurile, este definită în principal prin capacitatea de a reflecta, în funcţie de construcţia sa (plană, convexă, concavă etc.), imagini fidele sau deformate, ce deschid o dublă poartă a cunoaşterii: către Sine şi către Celălalt. Creaţia - text literar, operă de artă, muzică - are propriile caracteristici speculare, deschizănd, în funcţie de tehnica abordată de creator pentru construcţia operei sale, poarta către o lume cuprinsă între real şi imaginar, pe care ne-am propus să o explorăm în cercetările noastre.

 

 

"Oglinzile se află peste tot. Şi-n lună, şi-n picăturile de ploaie, şi-n nori şi chiar şi-n aer. Un chip feminin, un curcubeu, luni şi sori multipli, ba chiar şi figuri constituite şi proiectate de gîndire, apar într-acestea ca nişte fantome, oglinda revelînd astfel invizibilul. (...) Filosofii şi teologii s-au aplecat mult asupra acestui mister. Imaginea Soarelui, redusă sau multiplicată, aprinde focul, putîndu-se astfel distruge flote-ntregi cu ajutorul oglinzilor. Cu ajutorul lor se poate vedea şi dincolo de mări, imprimînd chiar şi-n lună semne care să poată fi văzute de peste tot. Pe scurt, e un aparat oracular şi producător de spectre. Ştiinţă a iluziei, ştiinţă şi iluzie a ştiinţei, catoptrica cu toate dezvoltările sale adiacente se defineşte pe două planuri. Amăgirilor şi erorilor calculate corespunzîndu-le necesităţile profunde ale unei perfecte cunoaşteri".

Jurgis Baltrušaitis

 

 

     Centrul de Cercetare a Imaginarului "Speculum", integrat structurilor Facultăţii de Istorie şi Filologie din cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, a luat fiinţă la sfărşitul anului 2005, ca urmare a accentuării interesului unor cadre didactice universitare, dar şi al multor studenţi, masteranzi şi doctoranzi pentru ceea ce se numeşte "ştiinţa imaginarului".

 

     De la data constituirii Centrului - începutul activităţii: Hotărărea Senatului Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia nr. 4554/26.10.2005 - pănă în prezent, obiectivul principal a fost stimularea cercetării fenomenelor antropologice, sociale şi culturale pe suportul ştiinţei moderne a imaginarului, în regim inter- şi pluridisciplinar.

 

     Centrul este conceput ca un ansamblu de programe care să faciliteze cercetările asupra imaginarului. Aceste programe urmăresc lucrul cu studenţii şi doctoranzii Facultăţii de Istorie şi Filologie şi proiectele individuale şi colective ale membrilor Centrului de Cercetare. Astfel, un grup de cursuri universitare, organizate în cadrul aceleiaşi facultăţi, oferă studenţilor şi masteranzilor diferite perspective asupra imaginarului. De asemenea, un număr tot mai mare de doctoranzi (coord. prof. dr. M. Braga, prof. dr.  Maria-Ana Tupan) abordează în cercetările lor teme din domeniul imaginarului.

 

     Pe lîngă cursurile universitare, studenţii filologi (şi nu numai) au prilejul de a se întîlni, în cadrul Atelierului studenţesc (coord. G. Chiciudean), cu scriitori, propunînd, în acest cadru, diverse interpretări ale operei literare a acestora.

 

     Membrii Centrului de Cercetare a Imaginarului din Alba Iulia au posibilitatea de a participa la derularea de diferite programe de cercetare, fie colective, fie individuale, proiectele lor fiind finalizate în volume sau prin publicaţii în reviste.

 

     În sfîrşit, mai menţionăm doar stabilirea unor bune relaţii cu unele centre similare din ţară ("Phantasma" - Cluj-Napoca, cu care avem un acord de parteneriat) şi străinătate (Grenoble, Marseille, Bordeaux), inclusiv pentru asigurarea  doctoratelor în cotutelă internaţională.

 

     Din anul 2008, Centrul Speculum a fost cooptat în Reţeaua Internaţională de Centre de Cercetare a Imaginarului (Franţa), de atunci publicîndu-i-se anual activitatea în revista Reţelei, „Lettre electronique".

 

     Activitatea centrului de Cercetare a Imaginarului din Alba Iulia va putea fi urmărită în paginile http://speculum.uab.ro/ din cadrul site-ului Universităţii „1 Decembrie 1918", pagini ce vor fi actualizate în funcţie de preocupările membrilor şi de derularea programelor de cercetare.