Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Cercetare a Imaginarului Speculum
 
Centrul de Cercetare a Imaginarului Speculum
Conferinţă 2015

Centrul de Cercetare a Imaginarului Speculum_ Program Conferinţă 2015

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918"  DIN ALBA IULIA

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA

CENTRUL CULTURAL DRĂGAN MUNTEAN DEVA

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE

CENTRUL DE CERCETARE A IMAGINARULUI SPECULUM

ALBA IULIA, Str. Unirii nr. 15-17, cod. 510009

   Deva, Piaţa Victoriei nr. 4

INVITAŢIE

 

     Centrul de Cercetare a Imaginarului Speculum din Alba Iulia, în colaborare cu Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva, vă invită să participaţi la cea de-a XIII-a Sesiune de comunicări a centrului Speculum, cu tema:

 

 

De la mit, basm legendă - mişcarea nucleelor narative spre contemporaneitate, în literatură

 

Sesiunea se va desfăşura la Deva, în perioada 27-29 martie 2015

 

 

     Se consideră, în mod curent, că basmul şi, într-o oarecare măsură, legenda pot fi aduse în relaţie cu un cîmp mitic, avînd cu acesta, de regulă, aceeaşi identitate geografică (privită ca parte a unei mai întinse specificităţi). În spaţiul mult mai amplu al literaturii „generale", însă, determinismul oarecum rigid pe care îl conţine situaţia de mai sus lasă loc unei fluidităţi care înlătură poziţionări mecanice de ordinul unei continuităţi de spaţiu şi timp, oferind textului posibilitatea deschiderii orizontului său către noi sensuri şi semnificaţii, de data aceasta racordate la actualitate. În acest sens, ne stau la îndemînă nu puţine exemple din spaţiul întregii literaturii universale (exemplu „clasic": Ulise de James Joyce), investigate în repetate rînduri îndeosebi sub aspectul continuităţii (evident, printr-o a doua ficţionalizare) unor situaţii, motive, personaje, simboluri etc.

     Dacă nu pierdem din vedere

  • că, întotdeauna, cîmpul mitic originar, ca şi cel „re-creat" nu sînt niciodată străine de o precizabilă marcă a istoriei;
  • că, uneori, o mitologie nouă (cazul creştinismului în faza de început a convertirii populaţiilor) a preluat elemente ale unei mitologii anterioare;
  • că, în toate cazurile, un anumit tip de mentalitate a generat un atare cîmp sau a fost modelat de un altul;
  • că textura mitică este relevantă şi în specifice determinări etnologice;
  • că, sub zodia imaginarului (şi nu numai), textualizarea mitului înseamnă şi literatură;
  • că aici sesizăm nu puţine modulaţii de natura psihologiei sociale, a arhetipologiei, a sociologiei ş.a.m.d.,

atunci realizăm uşor că ne aflăm în faţa unei realităţi care necesită instrumentarul pluri- şi interdisciplinarităţii ori, specializat, pe cel al intertextualităţii.

 

     Cu aceste precizări, punem sesiunea noastră de comunicări mai ales sub semnul naratologiei. Şi ni se pare că nu greşim dacă, prin investigaţia paralelă sau „suprapusă" a unor texte mai vechi şi mai noi, vom căuta relaţia dintre ele în zona unor nuclee naratologice, dezvoltate, însă, diferit, sesizînd astfel şi ceea ce este doar aparent un paradox: autonomia şi originalitatea nu sînt suprimate în prezenţa respectivei migraţii a nucleelor. E un motiv în plus să considerăm oferta noastră ca fiind extrem de generoasă.

 

     Lucrările sesiunii ştiinţifice vor fi publicate în revista „Incursiuni în imaginar”.

 

     Propunerile dumneavoastră trebuie să conţină aproximativ 550 cuvinte (o pagină A4). Data limită de trimitere a acestor rezumate este 15 ianuarie 2015, urmînd să primiţi confirmările de participare la sesiune în timp util.

 

Taxa de participare, de 100 lei, poate fi achitată şi la sosirea la Deva.

 

Adrese pentru corespondenţă:

Gabriela Chiciudean: gabrielachiciudean@gmail.com

Rodica-Gabriela Chira: rogabchira@yahoo.fr

Alexandru Gruian: gruiann@gmail.com

 

 

Comitetul ştiinţific:

Prof. univ. dr. Mircea Braga;

Prof. univ. dr. Mihai Alin Gherman

Conf. univ. dr. Rodica-Gabriela Chira;

Lector univ. dr. Gabriela Chiciudean;

Dr. Alexandru Gruian

 

NORME DE TEHNOREDACTARE A LUCRĂRILOR:

     Lucrările vor fi redactate folosind una dintre versiunile de procesare de text: WORD (97-2003), în format A4, la un rănd; textul va fi aliniat la stănga şi la dreapta (Justified); distanţele faţă de margini vor fi: sus 2 cm; jos 2 cm; stănga 2 cm; dreapta 2 cm. Lucrarea se va redacta cu font Times New Roman, cu următoarele specificaţii: titlul lucrării va fi scris cu majuscule, TNR bold, 12pt, centrat (cuvintele din titlu, pe care autorul doreşte să le evidenţieze, vor fi încadrate de ghilimele sau scrise cu italic); la două rănduri sub titlu se va  nota: numele şi prenumele autorului (autorilor) cu majuscule, TNR bold, 12pt, centrat; rezumatul (max. 300 de cuvinte) şi 5-8 cuvinte-cheie se vor scrie  într-o limbă de circulaţie internaţională (de preferat engleză), cu TNR italic, 11pt la 2 rănduri distanţă faţă de nume; la două rănduri sub cuvintele-cheie se va scrie textul lucrării, TNR 11pt, cu spaţiere de un rănd; titlurile capitolelor şi subcapitolelor vor fi scrise cu font TNR bold, 11pt. şi vor fi numerotate cu cifre arabe, respectiv cu litere mici. Notele bibliografice vor fi scrise la subsolul fiecărei pagini, cu TNR 9pt. Bibliografia va apărea la sfărşitul lucrării, în următoarea ordine: autorii vor fi scrişi în ordine alfabetică: numele autorului cu majuscule, prenumele, titlul lucrării cu corp italic, ediţie, traducere, prefaţă, postfaţă de... etc., localitatea, editura, anul, numărul paginii/paginilor (în cazul citării p. sau pp.) exemplu:

WUNENBURGER, Jean-Jacques, Viaţa imaginilor, în romăneşte de Ionel Buşe, Cluj, Editura Cartimpex, 1998

Sau

DURKHEIM, Émile, Formele elementare ale vieţii religioase, traducere Magda Jeanrenard şi Silviu Lupescu, cu o prefaţă de Gilles Ferreol, Iaşi, Editura Polirom, 1995

sau

LÉVINAS, Emmanuel, Locuirea, în Moartea şi timpul, text stabilit de Jacques Rolland, traducere, cuvănt înainte şi note de Anca Mănuţiu, Cluj-Napoca, Editura „Biblioteca Apostrof", 1996, pp. 125-132

Paginile nu se vor numerota şi este preferabil ca lucrarea să aibă număr par de pagini.

 

 

Director,                                                                       Director executiv,

Prof. univ. dr. Mircea Braga                                      Lector univ. dr. Gabriela Chiciudean