Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Cercetare a Imaginarului Speculum
 
Centrul de Cercetare a Imaginarului Speculum
Conferinţă 2013

 

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918" ALBA IULIA

FacultATEA de Istorie şi Filologie

Departamentul de Filologie

Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural

Centrul de Cercetare şi Inovare în Educaţia Lingvistică

Centrul de Cercetare a Imaginarului Speculum

 Organizează

SESIUNEA  ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ

 Dialogul culturilor între tradiţie şi modernitate

 Ediţia a XV-a

 Alba Iulia, 6-8 iunie 2013

 

Axe TEMATICE propuse:

  • Raporturi, conexiuni, interferenţe culturale în spaţiul european, în sincronie şi diacronie
  • Cultura şi civilizaţia romănească în context european. Istorie, actualitate şi perspective
  • Discurs, limbaj, comunicare - din perspectiva provocărilor contemporane
  • Traductologie şi interpretariat
  • Didactica disciplinelor filologice: perspective moderne în învăţămăntul preuniversitar şi universitar
  • New Age şi literatura

 

 

Înscrierea participanţilor, respectiv titlul, rezumatul (aproximativ 500 de cuvinte - o pagină) şi 5-8 cuvinte-cheie, în limba de redactare şi susţinere a lucrării, se vor trimite pănă cel tărziu la 1 mai 2013, după cum urmează:

 

     Comitetul ştiinţific al sesiunii va opera analiza şi selecţia temelor propuse, organizatorii urmănd să comunice persoanelor înscrise acceptarea temei, pănă cel tărziu la data de 15 mai 2013.

 

     În urma procesului de evaluare, lucrările se vor publica în revista Annales Universitatis Apulensis, Series Philologica (ISSN 1582-5523), acreditată  CNCS, 2011 - categoria B şi indexată în Baza de Date Internaţională CEEOL, în revista JoLIE (ISSN 2065-6599), acreditată  CNCS, 2011 - categoria C şi indexată în Bazele de Date Internaţionale COPERNICUS, EBSCO şi PROQUEST, în Revista de Studii Doctorale. Filologie sau în Proceeding-ul Conferinţei (Editura Aeternitas, acreditată CNCS, categoria C, 2011, pentru domeniul Filologie), pănă la sfărşitul anului 2013.

 

     Taxa de participare, de 150 RON, se va achita în contul RO47TREZ002504601X000270 deschis la Trezoreria Alba Iulia, cod fiscal (CUI) 5665935, iar o copie a documentului de plată se va transmite persoanei de contact.

 

     Normele de redactare se vor comunica ulterior.

     Ofertele de cazare vor fi comunicate persoanelor care confirmă participarea la sesiune.

     Echipa organizatoare vă stă la dispoziţie pentru informaţii suplimentare.

 

            Vă aşteptăm cu plăcere şi cu mult interes la Alba Iulia!