Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Cercetare a Imaginarului Speculum
 
Centrul de Cercetare a Imaginarului Speculum
Conferinţă 2007

 

 

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918" ALBA IULIA

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

CATEDRA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

CENTRUL DE CERCETARE A IMAGINARULUI

 


 

 

 


ALBA IULIA, Str. Nicolae Iorga nr. 11-13, 510009.

 


 Vă invită să luaţi parte la prezentarea lucrărilor sesiunii de comunicări cu tema:

 

Imaginar şi literatură

  Sîmbătă, 17 martie 2007

în AULA MAGNA, ora 1000

 

  În cadrul sesiunii de comunicări va avea loc şi lansarea cărţii:

 

CORIN BRAGA, DE LA ARHETIP LA ANARHETIP

Iaşi, Editura Polirom, 2006

 

în prezentarea autorului