Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Cercetare a Imaginarului Speculum
 
Centrul de Cercetare a Imaginarului Speculum
Între intenţia autorului şi interpretare

 

    Atelierul studenţesc de exegeză Între imaginaţia autorului şi interpretare, condus de lector univ. Gabriela Chiciudean a luat fiinţă în anul 2005, la iniţiativa unor studenţi ai Facultăţii de Istorie şi Filologie, preocupaţi de actul de creaţie în sine şi care şi-au manifestat dorinţa de a cunoaşte diferiţi scriitori şi de a sta de vorbă cu ei. Astfel, în cadrul Centrului de Cercetare a Imaginarului „Speculum", din Catedra de Limba şi Literatura Romănă, cum era numit atunci Departamentul de Filologie, a aceleiaşi facultăţi  a Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, studenţii şi coordonatoarea Atelierului au invitat la dialog diferiţi creatori din ţară, poeţi, prozatori şi dramaturgi.

 

    La finele anului 2005 au avut loc întălniri extrem de interesante cu oameni ai penelului precum Rodica Braga (Sibiu), Aurel Pantea (Alba Iulia), Constantin Cubleşan (Cluj-Napoca). Însă, a apărut dorinţa de a înregistra convorbirile şi de a le face cunoscute publicului larg, lucru ce a condus la realizarea unor acorduri între Centrul de Cercetare a Imaginarului „Speculum" şi revistele culturale „Transilvania" (Sibiu) şi „Discobolul" (Alba Iulia), în vederea publicării interviurilor în rubrici speciale dedicate activităţii Centrului. Totodată, o parte din interviuri au fost difuzate pe postul de radio „Reîntregirea", Alba Iulia, într-o emisiune culturală. Ca urmare a acestei hotărîri, scriitorii Constantin Cubleşan şi Aurel Pantea au mai fost invitaţi o dată la dialog, pentru a putea fi înregistraţi.

 

    Mai departe, pînă la sfîrşitul anului 2007, au fost provocaţi la discuţii pe tema Între imaginaţia autorului şi interpretare Dumitru Chioaru din Sibiu, Marcel Mureşeanu din Cluj-Napoca, Gheorghe Dăncilă din Alba Iulia, Paulina Popa din Deva, Radu Ciobanu din Deva, Ioan Radu Văcărescu din Sibiu şi Mircea Stăncel din Alba Iulia. Sperăm că lista nu se va încheia aici şi într-un viitor cît mai apropiat Atelierul să-şi reia activitatea.

 

    Primii membrii ai Atelierului au fost studenţii: Alexandru Ciocan, Nicoleta Apostol, Georgeta But, Paula Chiriţescu, Alina Bic, Simona Hangău, Antoniu Boloţ, Elena Epure şi Iosif Camara, grup la care au aderat mai apoi Carina Duban şi Ionuţ Horşa. Lista studenţilor a fost completată cu numele studenţilor din generaţiile ulterioare: Iulia Popescu, Mihaela Rădulescu, Andreea Bărăgan, Iulia Ciubucana. Evident, lista, în întregul ei, este deschisă şi se completează în funcţie de diversele activităţi derulate în cadrul Atelierului.

 

    Interviurile realizate în perioada 2005-2007 au fost prinse în volumul Între intenţia autorului şi interpretare, coordonator Gabriela Chiciudean, Sibiu, Editura Imago, 2008.