Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Cercetare a Imaginarului Speculum
 
Centrul de Cercetare a Imaginarului Speculum
Conferinţă 2022

 

Afiş_2022

Program_2022

Book of abstracts_2022

 

        

 

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


                            

 

1 Decembrie 1918  University of Alba Iulia, Romania

 

Centre for the research of the imaginary SPECULUM

1 Decembrie 1918  University

of Alba Iulia, Romania

 

University of South Africa

 

 

Call for papers

 

Inscription form

 

invite papers

for the one-day conference on

 

 

IMAGINARY CREATURES OF THE EARTH, SKY, AND WATER

 

Venue: Virtual or 1 December 1918 University, Alba Iulia.

Date:  27 September 2022

 

 

 

According to the testimony of The Sacred Scriptures, man, who came on the last day of creation, had the mammoth task of naming the animals that preceded his own creation. He did this by pairing the earth creatures with the denizens of the deep and those of the sky. Therefore, most of the animals found on earth have their counterparts in the aquatic kingdom and in the firmament of the sky. Consequently, the more one penetrates the mysterious waters and flies to the highest point of the sky, the more one remains in familiar territory. This is because one is likely to encounter the horse, rat, frog, lion and other species in water, and the weaver, kinglet and other birds in the sky. However, man’s flight of imagination did not stop with the pairing of the Earth creatures with those of the water and sky but assumed the role of God himself. Man created his own imaginary, fantastic beasts imbued with more magical powers than those who were created by God. The only problem is that they are not visible to the naked eye and their existence is therefore in doubt. Overall, they are neither here nor there and they are just the creations of imagination. Thanks to the imagination of the Ancient Egyptians, the sphinx, with its gaze, can turn those who fail to answer his questions into stone. The creativity of the Phoenicians left us with an endurable legacy of the fabulous phoenix, which can live up to a thousand years. When it wants to die, it flies up towards the sun and thus becomes cremated by the scorching flares of Helios, and from its ashes rises a new young bird. In other versions, it is the phoenix itself that makes the nest of wood in which it cremates itself and then rises again as a new bird. Aristotle, who is considered the father of modern zoology, tells of fishes called scolopendra and “the fox”, saying that when they swallow a hook, they turn themselves inside out until the hook is ejected, and then reverse the manoeuvre to assume their normal appearances. The medieval encyclopedia L’image du monde (Gautier De Metz, 1245) tells of the existence of a strange race of extremely hirsute people living in the submarine world, feeding on raw fish and quenching their thirst with the salty water of the sea.  In fact, the medieval imagination created imaginary landscapes of perpetual youth for their inhabitants, and worlds of no return for the mortals who set their feet down there. Such imaginary landscapes are populated by human cloned entities such as fairies, selkies, dwarfs, etc. The modern imagination has invented the existence of aliens from other planets who visit the Earth, ensconced in their UFOs and who sometimes hobnob with humans, playing pranks on them and leaving them with no memories.

 

 

GUIDELINES FOR AUTHORS

 

Those interested in presenting a paper (not more than 25 minutes in length) are requested to submit the title together with an abstract in English of not more than 300 words, accompanied by at least 5 keywords, via e-mail before January 31st, 2022. You will receive confirmation of participation via e-mail by March 31st, 2022. Prior to their publication, papers, written either in English, French or Romanian will be reviewed by the editorial committee. After selection, the papers will be published in Incursiuni în imaginar, the Speculum’s Center review, Alba Iulia, Romania.

 

 

Send abstracts for the papers in Romanian to G. Chiciudean by e-mail to gabrielachiciudean@gmail.com

Send abstracts for the papers in English and French to both S.H. Madondo and R.-G. Chira by e-mail: madonsh@unisa.ac.za, rogabchira@yahoo.fr

 

Organizing committee:

Mircea BRAGA, Gabriela CHICIUDEAN, Rodica-Gabriela CHIRA, Corina BOZEDEAN, Lucian Vasile BÂGIU, Simona BUZAŞI, (1 Decembrie 1918 University, Romania);

Sibusiso H. MADONDO (University of South Africa).

 

 

Scientific Committee:

Prof. Philippe WALTER (Universitatea Stendhal, Grenoble III, Franţa)

Prof. Corin BRAGA (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, România)

Prof. Sibusiso H. MADONDO (Universitatea din Africa de Sud)

Prof. Madeea AXINCIUC (Universitatea din Bucureşti, România)

Prof. Maria-Ana TUPAN (Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, România)

Prof. Anna CAIOZZO (Universitatea Paris-Diderot - Paris 7, Franţa)

Dr. Rodica Gabriela CHIRA (Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, România)

Dr. Luminiţa CHIOREAN (Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie, Târgu-Mureş, România)

Dr. Petru Ştefan IONESCU (Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, România)

Dr. Gabriela CHICIUDEAN (Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, România)

Dr. Daniela RADLER (Universitatea de Studii Economice, Bucureşti, România)

Dr. Oana Andreea SÂMBRIAN (Institutul de Cercetări Socio-Umane, Craiova, România)

Dr. Corina BOZEDEAN (Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie, Târgu-Mureş, România)

Dr. Alina BAKO (Universitatea „Lucian Blaga”. Sibiu, România)

Dr. Lucian Vasile BÂGIU (Universitatea din Lund, Suedia)

Dr. Dana SALA (Universitatea din Oadea)

 

 

Contact persons:

Gabriela CHICIUDEAN: gabrielachiciudean@gmail.com

Sibusiso H. MADONDO: madonsh@unisa.ac.za

Rodica-Gabriela CHIRA: rogabchira@yahoo.fr

 

 

 

 

                     

 

1 Decembrie 1918  University of Alba Iulia, Romania

 

Centre for the research of the imaginary SPECULUM

1 Decembrie 1918  University

of Alba Iulia, Romania

 

University of South Africa

 Call for papers

 

Formular de înscriere

 

vă invită să luaţi parte la o conferinţă de o zi

cu tema :

 

 

 

CREATURI IMAGINARE DE PE PĂMÂNT, DIN AER ŞI DIN APĂ

 

Loc de desfăşurare: Virtual sau Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia.

Data:  27 septembrie 2022

 

 

 

Potrivit mărturiei Sfintei Scripturi, omului, apărut în ultima zi a Creaţiei, i-a revenit uriaşa misiune să dea nume animalelor. A făcut acest lucru grupându-le în funcţie de locul în care-şi duceau viaţa: pe pământ, în adâncuri ori în cer. Astfel, majoritatea animalelor care locuiau pe pământ îşi au omologul pe tărâmul acvatic sau pe firmamentul cerului. Prin urmare, cu cât pătrundem mai adânc în apele misterioase ori zburăm spre cele mai înalte puncte ale cerului, cu atât rămânem pe un teritoriu mai familiar. Aceasta pentru că suntem obişnuiţi să întâlnim calul, şobolanul, broasca, leul şi alte specii în apă, şi pasărea ţesătoare, auşelul şi alte păsări pe cer. Dar imaginaţia omului nu s-a oprit la găsirea unui corespondent între creaturile pământului şi cele ale apei sau cerului, ci şi-a asumat rolul de zeu. Şi-a creat propriul imaginar, animale fantastice impregnate cu mai multe puteri magice decât cele trimise de Dumnezeu.  Singurul neajuns constă în aceea că ele nu pot fi văzute cu ochiul liber, ceea ce face ca existenţa lor să devină îndoielnică. Ba mai mult, ele nu sunt nici aici, nici acolo, sunt doar creaţii ale imaginarului. În imaginaţia Egiptului antic, sfinxul, cu privirea sa, poate să-l transforme în piatră pe cel care nu reuşeşte să răspundă întrebărilor sale. Creativitatea fenicienilor ne-a lăsat interesanta moştenire a fabuloasei păsări Phoenix care poate trăi până la o mie de ani. Când doreşte să moară, zboară către soare, fiind transformată în cenuşă de flăcările arzătoare ale lui Helios, iar din cenuşa ei se înalţă o pasăre tânără. În alte versiuni, phoenixul este cel care îşi face vatra din lemne în care arde, înălţându-se apoi ca o pasăre nouă. Aristotel, considerat părintele zoologiei moderne, vorbeşte despre peşti numiţi scolopendra şi despre „vulpe”, spunând că, atunci când înghit un cârlig, se întorc pe dos pînă ce cârligul este eliminat, apoi revin la forma iniţială. Enciclopedia medievală L’image du monde (Gautier De Metz, 1245) vorbeşte despre existenţa unei rase ciudate de oameni foarte hirsuţi ce-şi duc viaţa în adâncurile mărilor, hrănindu-se cu peşti cruzi şi potolindu-şi setea cu apa sărată. De fapt, imaginaţia medievală a creat ţinuturi imaginare ale tinereţii veşnice şi lumi fără întoarcere a muritorilor care au călcat pe acolo. Astfel de ţinuturi imaginare sunt populate cu entităţi umane asemenea oamenilor, cum ar fi zânele, sirenele, piticii etc. Imaginaţia modernă a inventat existenţa extratereştrilor de pe alte planete care vizitează Pământul (ufologia), adăpostiţi în farfuriile lor zburătoare, care interferează uneori cu oamenii, jucându-le feste şi lăsându-i fără amintiri.

 

 

CERINŢE

 

Cei care doresc să prezinte o lucrare (o prezentare care să nu depăşeasc 25 minute) sunt invitaţi să propună titlul, împreună cu un rezumat de cel mult 300 cuvinte şi cel puţin 5 cuvinte cheie, în limba engleză, prin e-mail, până la 31 ianuarie 2022. Veţi fi înştiinţaţi prin e-mail dacă rezumatul dumneavoastră a fost acceptat sau nu până la 31 martie 2022. Lucrările vor fi redactate cu precădere în limba engleză dar şi în limba franceză şi română. Comitetul ştiinţific va analiza lucrările în vederea publicării. Selecţia lucrărilor va fi riguroasă. Lucrările selecţionate vor fi publicate în revista, „Incursiuni în imaginar” din Alba Iulia.

 

 

Rezumatele pentru lucrările care urmează să fie redactate în limba română vor fi expediate pe adresa: gabrielachiciudean@gmail.com

 

 

Comitetul de organizare :

Mircea BRAGA, Gabriela CHICIUDEAN, Rodica-Gabriela CHIRA, Corina BOZEDEAN, Lucian Vasile BÂGIU, Simona BUZAŞI, (1 Decembrie 1918 University, Romania);

Sibusiso H. MADONDO (University of South Africa).

 

Comitetul ştiinţific:

Prof. Philippe WALTER (Universitatea Stendhal, Grenoble III, Franţa)

Prof. Corin BRAGA (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, România)

Prof. Sibusiso H. MADONDO (Universitatea din Africa de Sud)

Prof. Madeea AXINCIUC (Universitatea din Bucureşti, România)

Prof. Maria-Ana TUPAN (Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, România)

Prof. Anna CAIOZZO (Universitatea Paris-Diderot - Paris 7, Franţa)

Dr. Rodica Gabriela CHIRA (Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, România)

Dr. Luminiţa CHIOREAN (Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie, Târgu-Mureş, România)

Dr. Petru Ştefan IONESCU (Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, România)

Dr. Gabriela CHICIUDEAN (Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, România)

Dr. Daniela RADLER (Universitatea de Studii Economice, Bucureşti, România)

Dr. Oana Andreea SÂMBRIAN (Institutul de Cercetări Socio-Umane, Craiova, România)

Dr. Corina BOZEDEAN (Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie, Târgu-Mureş, România)

Dr. Alina BAKO (Universitatea „Lucian Blaga”. Sibiu, România)

Dr. Lucian Vasile BÂGIU (Universitatea din Lund, Suedia)

Dr. Dana SALA (Universitatea din Oadea)

 

 

Persoana de contact:

Gabriela CHICIUDEAN: gabrielachiciudean@gmail.com