Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Cercetare a Imaginarului Speculum
 
Centrul de Cercetare a Imaginarului Speculum
Conferinţă 2017

 

 

Centrul de Cercetare a Imaginarului Speculum_ Program Conferinţă 2017

 

 

                                       

               Centrul de Cercetare                                                 Grupul de Cercetări                                   Institutul de Cercetări 

            a Imaginarului SPECULUM                                        pentru Secolul de Aur                                       Socio-Umane, 

       Universitatea 1 Decembrie 1918”                            Universitatea din Navarra, Spania                        Craiova, România

                Alba Iulia, România

 

au plăcerea de a vă invita la

 

Colloquium-ul – Imaginar, identitate şi alteritate în literatură

 

7-9 SEPTEMBRIE 2017

 

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA (ROMÂNIA)

 

Imaginar, identitate şi alteritate este o temă ce înglobează o multitudine de posibile subteme şi tipuri de abordări din cele mai versatile, de la cele literare până la cele legate de istoria culturală şi a imaginarului, cu incursiuni credibile şi în lumea artei sau a filosofiei. Acest aspect se datorează faptului că identitate şi alteritate sunt două dintre conceptele prin care ne definim propria natură (autocaracterizare), respectiv îi percepem pe ceilalţi, două moduri de definire a ego-ului care în era globalizării dobândesc o importanţă covârşitoare. Felul în care ne integrăm în TOT, la care se adaugă aproprierea diversităţii şi complexităţii celuilalt, fără de care se poate ajunge la respingere, intoleranţă şi violenţă, este esenţial pentru o mai bună cunoaştere şi acceptare. Toate epocile istorice, fără excepţie, au fost supuse procesului de cunoaştere realizat prin interacţiune. Războaiele, cuceririle, expansiunile teritoriale, procese precum cel al romanizării sau marile descoperii geografice, pentru a numi doar câteva dintre momentele fundamentale, au determinat punerea în legătură a diferitelor civilizaţii care s-au văzut nevoite de cele mai multe ori să coabiteze. Această stare de fapt poate fi întâlnită şi în contemporanitatea proximă datorită globalizării care a strâns laolaltă etnii, religii, stiluri de viaţă diferite.

Acceptare, diversitate şi integrare sunt, de fapt, cuvintele cheie ce se circumscriu universului semantic al temei alese, ele putându-se regăsi, practic, în oricare dintre produsele culturale ale diverselor epoci istorice. Literatura, istoria, filosofia, arta reprezintă tot atâtea ocazii de a aprofunda aceste instantanee de viaţă, de experienţă, de concept, de estetic, menite să ne aducă pe toţi mai aproape.

 

 

Comitetul de organizare :

Mircea BRAGA, Gabriela CHICIUDEAN, Rodica-Gabriela CHIRA, Sonia ELVIREANU, Maria MUREŞAN, Simona BUZAŞI, Roxana AIRINI (Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia, România);

Oana Andreia SÂMBRIAN (Institutul de Cercetări Socio-Umane, Craiova).

 

Comitetul ştiinţific:

Prof. Ignacio ARELLANO (GRISO - Universitatea din Navarra)

Prof. Carlos Mata INDURÁIN (GRISO - Universitatea din Navarra)

Prof. Luis ALBURQUERQUE (CSIC - Consiliul Superior pentru Cercetare Ştiinţifică, Madrid)

Prof. Robert A. LAUER (Universitatea din Oklahoma)

Prof. Philippe WALTER (Universitatea Stendhal, Grenoble III, France)

Prof. Corin BRAGA (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Romania)

Prof. Sibusiso H. MADONDO (Universitatea din Africa de Sud)

Prof. Madeea AXINCIUC (Universitatea  din Bucureşti, Romania)

Prof. Maria-Ana TUPAN (Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, Romania)

Dr. Anna CAIOZZO (Universitatea Paris-Diderot - Paris 7, France)

Dr. Rodica Gabriela CHIRA (Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, Romania)

Dr. Gabriela CHICIUDEAN (Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, Romania)

Dr. Oana Andreea SÂMBRIAN (Institutul de Cercetări Socio-Umane, Craiova)

Drd. Maria MUREŞAN (Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, Romania)

 

Persoane de contact :

Oana Andreea SÂMBRIAN: oana.sambrian@gmail.com

 

Gabriela CHICIUDEAN: gabrielachiciudean@gmail.com

 


 

 

Pentru înscrieri la conferinţă accesaţi urmatorul link