Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Cercetare a Imaginarului Speculum
 
Centrul de Cercetare a Imaginarului Speculum
Conferinţă 2018

 

Centrul de Cercetare a Imaginarului Speculum_ Program Conferinţă 2018

 

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA, ROMÂNIA

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

 


DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE

ALBA IULIA, Str. Unirii nr. 15-17, cod. 510009


 

Centrul de Cercetare a Imaginarului SPECULUM

 

are plăcerea de a vă invita la

 Workshopul - cu tema Proxemica în literatură

 Perioada: 25-27 octombrie 2018

Termenul de spaţiu literar a apărut la Maurice Blanchot, în anul 1955 şi ideea de spaţiu în literatură încă ridică semne de întrebare. Spaţiul literar, diferit de spaţiul textului care îl conţine, se relevă prin intermediul lecturii. Legătura dintre spaţiul textului şi personaje a avut de-a lungul timpului mai multe denumiri, „topologia personajului", „microspaţiu al întâlnirilor interpersonale", „oriologie sau studiul frontierelor", sau „spaţiu social ca biocomunicare", sau „proxemică". Proxemica defineşte, cum spuneam, legătura spaţiului cu personajul, investighează modul în care un individ structurează inconştient spaţiul, îşi stabileşte distanţele interpersonale în tranzacţiile sale zilnice, îşi organizează spaţiul în case şi clădiri şi nu în ultimul rând configurează oraşele. Mai mult, în cadrul textului, personajele se autoconstruiesc în funcţie de spaţiul lor de joc şi spaţiul are caracteristici specifice, este simbolic doar în măsura în care este perceput ca atare de acelaşi personaj.

Spaţiul în sine oferă individului experienţe fundamentale, în primul rînd interacţiunea cu celălalt, atît în viaţa privată, cît şi în cea socială.

În funcţie de organizarea şi utilizarea sa, proxemica împarte spaţiul în trei tipuri, şi anume „spaţiile cu organizare fixă", în care intră, de exemplu, casa; „spaţiile cu organizare semi-fixă", unde avem scaunele din restaurante sau băncile din sălile de aşteptare etc.; şi „spaţiile informale", adică ale distantelor personale.

Edward T. Hall, plecând de la studiile unor oameni de ştiinţă pe animale, propune o scară de distanţe interpersonale. Astfel, avem patru bule de bază, determinate de distanţa internă, distanţa personală, distanţa socială şi distanţa publică, care constituie patru teritorii.

Spaţiul intim presupune şi posibilitatea atingerii, aici avem posibilitatea de a vedea ochii, de a simţi şi auzi respiraţia celuilalt, şoptitul la ureche, îmbrăţişarea, fiind o zonă afectivă, emoţională, dar şi una a abandonului şi a unei securităţi relative, căci nu există suficient spaţiu pentru a putea avea loc un act agresiv. Distanţa personală este limita noastră psihică asupra lumii şi ţine cât lungimea braţului nostru întins în faţă şi este folosit între prieteni sau membrii familiei, sau la distanţarea oamenilor care stau în rând. Distanţa socială măsoară cât două distanţe personale, este folosită în cadrul partenerilor de afaceri, dar şi la separarea, în locurile publice, de străini, iar distanţa publică se situează dincolo de cea socială, de exemplu, distanţa dintre un vorbitor şi publicul său. 

 

Locul de desfăşurare: UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA (ROMÂNIA)

 

CERINŢE:

Propunerile dumneavoastră, redactate în limba engleză, nu trebuie să depăşească 500 cuvinte (o pagină A4), TNR, corp 12, la 1 rând. Data limită de trimitere a acestor rezumate este 15 septembrie 2018.

Rezumatele vor fi însoţite de o bibliografie minimă, sistem APA. Veţi fi înştiinţaţi prin e-mail dacă rezumatul dumneavoastră a fost acceptat sau nu până la 30 septembrie 2018.

Lucrările vor fi redactate cu precădere în limba engleză dar şi în limba franceză şi română. Comitetul ştiinţific va analiza lucrările în vederea publicării. Lucrările vor fi însoţite de o bionotă a autorului/ autorilor, de 100-150 cuvinte, în limba engleză.
Rezumatele vor fi expediate pe adresele:

gabrielachiciudean@gmail.com

rogabchira@yahoo.fr


Comitetul de organizare :

Mircea BRAGA, Gabriela CHICIUDEAN, Rodica-Gabriela CHIRA, Sonia ELVIREANU, Simona BUZAŞI, Roxana AIRINI (Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia, România);

 

Comitetul ştiinţific:

Prof. Philippe WALTER (Universitatea Stendhal, Grenoble III, France)

Prof. Corin BRAGA (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Romania)

Prof. Sibusiso H. MADONDO (Universitatea din Africa de Sud)

Prof. Madeea AXINCIUC (Universitatea  din Bucureşti, Romania)

Prof. Maria-Ana TUPAN (Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, Romania)

Dr. Anna CAIOZZO (Universitatea Paris-Diderot - Paris 7, France)

Dr. Rodica Gabriela CHIRA (Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, Romania)

Dr. Gabriela CHICIUDEAN (Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, Romania)

Dr. Oana Andreea SÂMBRIAN (Institutul de Cercetări Socio-Umane, Craiova, Romania)

Dr. Corina BOZEDEAN (Universitatea „Petru Maior", Tg.-Mureş, Romania)

Drd. Maria MUREŞAN (Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, Romania)

 

Persoane de contact :

Gabriela CHICIUDEAN: gabrielachiciudean@gmail.com

Rodica Gabriela CHIRA: rogabchira@yahoo.frPRECIZĂRI

Rezumatele dumneavoastră vor fi însoţite de informaţiile necesare astfel încât să vă putem contacta la nevoie (nume, adresă, e-mail, număr de telefon, centrul de cercetare). Nu dispunem de mijloacele financiare spre a asigura costurile de participare dar vă putem sprijini cu informaţii referitoare la cazare.