Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Cercetare a Imaginarului Speculum
 
Centrul de Cercetare a Imaginarului Speculum
Conferinţă 2023

 


 

 

Imagine 1

imagine 2

inagine 3

 


 

AFIŞ


PROGRAM

 

Faceţi clic aici pentru a vă asocia întâlnirii


 


 

Centre for the research of the imaginary SPECULUM

                                                                                      1 Decembrie 1918  University of Alba Iulia, Romania

 

vă invită să luaţi parte la o conferinţa  

cu tema :

 

 

 

Literatura şi viaţa: între realitate şi ficţiune

 

 

Loc de desfăşurare: Virtual sau „Universitatea 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Data:  30 martie – 01 aprilie 2023

 

 Call

 

Literatura şi viaţa, conexiunea dintre scriere şi realitate, redarea unui eveniment petrecut într-un cadru social care prefigurează sau reconstruieşte un timp sau un eveniment, iată o provocare pe care o lansăm anul acesta.

Fără a susţine pozitivismul, care împrumuta cercetării literare sarcini factologice din domeniul filologiei sau al biografiei autorilor şi împingea rezultatele spre extrem, sau fără a căuta în mod particular existenţa unor mituri personale ale autorilor în operele literare, ori, fără a cădea în altă extremă prin căutarea doar a semnificaţiilor neintenţionate de autor, tocmai pentru a ne îndepărta de exagerările interpretării pe baza biografiei autorului, propunem cercetătorilor să opteze pentru paralele între literatură şi existenţa trăită.

Nu vom căuta în mod special nici construcţiile numite în Franţa „histoire vécue", nonfiction novel în literatura engleză, sau la noi intitulate prin sintagma, des­tul de aproximativă, „literatură-document“, nefiind interesaţi de relaţia document–ficţiune din acest punct de vedere. Oricîtă „viaţă” ar conţine literatura, caracterul „nonfictiv” poate fi oricînd pus sub semnul întrebării, fiind vorba de o atitudine epică şi de un proces de structurare şi ficţionalizare, alături de un adevărat mecanism de erodare a autenticităţii, care transformă personajul istoric, de pildă. Acesta trăieşte doar în conştiinţa cititorului şi este o dimensiune a unei realităţi care există doar pentru un creator care i-a dat viaţă. Cu alte cuvinte, literaturizarea unui eveniment îl îndepărtează de „adevărul” de la care a pornit. Nonfictivul cade tot mai mult în literar, spaţiul artistic blocîndu-i semnificaţiile prime, opera în cauză raportîndu-se doar la criteriile esteticului.

Cu ani în urmă, la o emisiune televizată, istoricul Neagu Djuvara sublinia rolul literaturii în cunoaşterea şi înţelegerea unor fenomene din istorie, evocînd două romane: Eu, Claudius împărat de Robert Graves şi Memoriile lui Hadrian de Marguerite Yourcenar. Cîte alte titluri şi autori nu li s-ar putea adăuga! Nu doar din categoria romanului istoric, ci şi scrieri alegorice, utopii, creaţie poetică etc. Dacă istoricul vine cu date autorizate şi prezintă evenimentele sub semnul obiectivităţii şi al exactităţii conferite şi de capacităţile sale de interpretare, scriitorul, invitat să consulte aceleaşi date, le pune sub semnul imaginarului, cu marele avantaj de a le face să trăiască, de a le oferi o nouă viaţă. Ştiut este, de asemenea, că istoria contemporană este mai greu de interpretat de un specialist în domeniu. El se va mulţumi să noteze, să inventarieze evenimente. Literatura, domeniu privilegiat al imaginarului, prin text, principalul ei material, oferă imagini complete, nuanţate şi reprezentative din punct de vedere social, care uneori conţin repere pentru un întreg spaţiu de viaţă. Cu siguranţă cei care, peste cîteva decenii, vor vorbi despre epoca comunistă şi postcomunistă se vor putea folosi de romanele lui Radu Aldulescu, de cele ale Ioanei Nicolaie, ale lui Dan Lungu ori Tudor Ganea etc.

Cum opera literară, în general, se sustrage unei cunoaşteri totale, incitînd şi suscitînd alte cunoaşteri parţiale, şi pornind de la rolul imaginarului în ceea ce numim îndeobşte realitate, sunteţi invitaţi să alegeţi textul literar şi metoda de abordare adecvată.

 

 

 

CERINŢE

 

Cei care doresc să prezinte o lucrare (o prezentare care să nu depăşească 25 minute) sunt invitaţi să propună titlul, împreună cu un rezumat de cel mult 300 cuvinte şi cel puţin 5 cuvinte cheie, în limba engleză, prin e-mail, până la 28 februarie 2023. Veţi fi înştiinţaţi prin e-mail dacă rezumatul dumneavoastră a fost acceptat sau nu până la 15 martie 2023. Lucrările vor fi redactate cu precădere în limba engleză dar şi în limba franceză şi română. Comitetul ştiinţific va analiza lucrările în vederea publicării. Selecţia lucrărilor va fi riguroasă. Lucrările selecţionate vor fi publicate în revista, „Incursiuni în imaginar” din Alba Iulia.

 

 

Rezumatele vor fi expediate pe adresa: gabrielachiciudean@gmail.com

 

 

Comitetul de organizare :

Mircea BRAGA, Gabriela CHICIUDEAN, Rodica-Gabriela CHIRA, Corina BOZEDEAN, Lucian Vasile BÂGIU, Cristina Matilda VĂNOAGĂ, Simona BUZAŞI, (1 Decembrie 1918 University, Romania);

 

Comitetul ştiinţific:

Prof. Philippe WALTER (Universitatea Stendhal, Grenoble III, Franţa)

Prof. Corin BRAGA (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, România)

Prof. Anna CAIOZZO (Universitatea Paris-Diderot - Paris 7, Franţa)

Prof. Sibusiso H. MADONDO (Universitatea din Africa de Sud)

Prof. Madeea AXINCIUC (Universitatea din Bucureşti, România)

Prof. Maria-Ana TUPAN (Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, România)

Dr. Rodica Gabriela CHIRA (Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, România)

Dr. Luminiţa CHIOREAN (Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie, Târgu-Mureş, România)

Dr. Petru Ştefan IONESCU (Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, România)

Dr. Gabriela CHICIUDEAN (Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, România)

Dr. Daniela RADLER (Academia de Studii Economice, Bucureşti, România)

Dr. Oana Andreea SÂMBRIAN (Institutul de Cercetări Socio-Umane, Craiova, România)

Dr. Corina BOZEDEAN (Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie, Târgu-Mureş, România)

Dr. Alina BAKO (Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, România)

Dr. Lucian Vasile BÂGIU (Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, România)

Dr. Dana Florina SALA (Universitatea din Oradea)

Dr. Delia Maria RADU (Universitatea din Oradea)

 

 

Persoana de contact:

Gabriela CHICIUDEAN: gabrielachiciudean@gmail.com